• Urakkariidat

  • Rakennusoikeus

1 2

Asianajotoimisto Jouni Kallioniemi

Asianajotoimisto Jouni Kallioniemi Oy:ssä hoidetaan niin yritysten kuin yksityishenkilöiden asiat tehokkaasti, ammattitaitoisesti ja joustavasti.

Toimistomme on sopimusoikeuteen ja riitojen ratkaisuun painottunut asianajotoimisto, joka on erikoistunut laaja-alaisesti rakennusjuridiikkaan sekä asunto- ja kiinteistökauppariitoihin. Hoidamme myös muita niin yksityishenkilöiden kuin yritysten toimeksiantoja eri oikeudenaloilta sisältäen esimerkiksi työ-, ympäristö- ja yhtiöoikeuden. Ydinosaamisalueeseemme kuuluu myös riidanratkaisu sisältäen oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt.